Destilačné vodné filtre

Destilácia znamená privedenie vody k varu, aby sa zmenila na paru, ktorá sa potom skondenzuje opäť na vodu. Destilácia je najprirodzenejšou metódou čistenia vody. Varenie väčšinou prebieha v nádobe z nerezovej ocele, ktorá je podobná hrncu.

K zahrievaniu vody sa používa elektrická energia, ale i plyn, prípadne solárne ohrievanie. Vzniknutá para sa ochladzuje v stočenej trubici, ktorá môže byť ponorená v studenej vode, ale väčšinou sa chladí pomocou ventilátorov. Vodná para sa následne mení na vodu kvapku po kvapke a dostáva sa do sterilnej nádoby. K získaniu 1 litra destilovanej vody budeme takto potrebovať 30 až 90 minút.

Keďže destiláciou odstraňujeme minerály a ťažké kovy môžu sa vytvárať nánosy týchto látok v nádobe kde sa voda varí. Niektoré destilačné prístroje majú samočistiaci mechanizmus, ktorý neustále splachuje nečistoty a tým predlžuje dobu medzi potrebnými čisteniami až na jeden rok. Z tohto dôvodu je výhodné mať varnú nádobu s dobrým prístupom, aby sme sa k nej v prípade potreby vedeli pohodlne dostať a vyčistiť ju.

Len niektoré typy destilačných prístrojov majú vodný chladiaci systém, ale väčšina z nich je chladená vzduchom, niektoré dokonca kombinujú obidva systémy. Ak je systém chladený vodou, budete prevdepodobne potrebovať 6 litrov chladiacej kvapaliny na vytvorenie 1 litra čistej vody. Naopak pri chladení vzduchom nedochádza k žiadnemu plytvaniu vodou, avšak ventilátory zvyšujú spotrebu elektrickej energie. Existuje vzťah medzi spotrebou elektrickej energie a množstvom predestilovanej vody, ktorý by mal byť v rovnováhe.

Prístroju s nízkym príkonom, napríklad 500 W môže trvať 6 hodín kým vytvorí 4 litre vody. To znamená 3 500 W na 4 litre. Na druhú stranu prístroj s príkonom 1 500 W vyrobí 4 litre za 2 hodiny, čo znamená 3 000 W na 4 litre. Tento vzťah medzi spotrebou elektrickej energie a množstovom predestilovanej vody určuje efektívnosť a ekonomickosť vášho prístroja.

DESTILÁCIA EFEKTÍVNE ODSTRAŇUJE:

  • všetky baktérie a mikroorganizmy vrátene vírusov,
  • rozpustné anorganické soli, napríklad fluoridy, zlúčeniny sodíku a dusičnany,
  • organické chemikálie, napríklad pesticídy, polychlorované bifenyly látky skupiny THM,
  • rádionuklidy,
  • ťažké kovy ako olovo, ortuť, arzén, kadmium a tak ďalej,
  • rozpustné minerály ako vápnik, fosforečnany, horčík a tak ďalej.

NEVÝHODY DESTILAČNÝCH ZARIADENÍ:

  • nemáme vodu k dispozícií okamžite,
  • teplotné emisie a vlhkosť môžu byť hlavne v lete nepríjemné a kontraproduktívne,
  • problémy so skladovaním destilovanej vody,

Destilovaná voda je sterilná a neobsahuje žiadne minerály, či organický život a z tohto dôvodu je vysoko nestabilná, a teda viaže na seba akýkoľvek organický materiál, s ktorým sa dostane do styku. Táto vlastnosť destilovanej vody spôsobuje schopnosť "vysávať" minerály z tela.