Podľa prieskumu pije štvrtina školákov každý deň sladené nápoje

04.01.2016 19:00

Približne tretinu školákov trápia alergie, štvrtina školákov každodenne pije sladené nápoje a každý piaty školák pije jedenkrát týždenne alebo častejšie energetické nápoje. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie HBSC, pričom výskum uskutočnili v roku 2014 na vzorke takmer 10-tisíc žiakov vo veku 11, 13 a 15 rokov zo 130 základných škôl z celého Slovenska. Na dnešnej tlačovej besede to povedala Andrea Madarasová Gecková z Národného tímu HBSC, ktorý pôsobí na Ústave psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Približne 40 percent 11-ročných školákov pritom rodičia nijako neobmedzujú, teda jesť sladkosti a piť sladené nápoje môžu kedykoľvek.

Zdroj:https://aktualne.atlas.sk
Späť