Chcete mať čistú, chutnú a zdravotne nezávadnú vodu priamo z kohútika?

Nechcete užž riešiť, čo s plastovými fľašami a pomôcť tak prírode?

Nebaví vás už nosiť ťažké a drahé vody z obchodu?

Chcete mať dlhodobo kvalitnú vodu za pár centov ?

Chcete sa vyhnúť pitiu nebezpečného chlóru a endokrinným disruptorom*?

 

Ak ste si na všetky otázky odpovedali kladne, máme pre Vás riešenie v podobe zariadenia na doúpravu vody eSpring™.

eSpring™je prvým komplexným zariadením do domácnosti, ktoré využíva kombináciu ultrafialovej lampy s technológiou lisovaného bloku aktivovaného uhlíka spolu s elektronickým inteligentným monitorovacím zariadením.

eSpring™ bol navrhnutý a vytvorený inžiniermi a vedcami, ktorí vlastnia viac ako 270 celosvetových patentov na doúpravu vody a je výsledkom 20-ročného výskumu v oblasti technológie starostlivosti o vodu.

Ako užívateľ môžete byť stopercentne pokojný, pretože eSpring™ systém je certifikovaný nezávislími inštitúciami, ktoré o ňom tvrdia, že účinne odstraňuje oveľa viac zdraviu škodlivých kontaminantov ako ktorýkoľvek iný systém momentálne dostupný na trhu.

eSpring™ je prvá značka, ktorá získala certifikát NSF/ANSI 401

eSpring™ dokáže z vody odstrániť okrem viac ako 140 kontaminantov aj lieky, herbicídy a pesticídy... 

*Endokrinné disruptory:

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém ľudského tela a vyvolať nepriaznivé účinky (vývojové, reprodukčné, nervové a imunitné) na človeka i prírodu.
Široké spektrum látok, prírodných i vyrobených človekom, sú považované endokrinné disruptory, vrátane liečiv a antikoncepcie, dioxínov a dioxínom podobných látok, PCB (polychlórované bifenyly), DDT a ďalšie pesticídy, a zmäkčovadlá ako napr. bisphenol A, bisphenol S.
Endokrinné disruptory môžeme nájsť v mnohých každodenných produktoch ako sú plastové fľaše, plechovky, kovové konzervy na jedlo, čistiace prostriedky, zvyšky liečiv a antikoncepcie, spomaľovače horenia, jedlo, hračky, kozmetika a pesticídy.

Posledné výskumy ukazujú, že endokrinné disruptory môžu predstavovať najväčšie nebezpečenstvo počas prenatálneho a ranne postnatálneho vývoja, keď sa vytvárajú orgány a nervové systémy.
Tieto látky môžu napodobňovať prirodzené hormóny, viazať sa na hormonálne receptory a tým spúšťať príslušné chemické mechanizmy v bunke (typickým príkladom sú xenoestrogény), väzbou na receptory môžu inhibovať funkciu prirodzených hormónov alebo narúšať syntézu, skladovanie, sekréciu, transport, či rozklad prirodzených hormónov.

Zdroj:https://www.noviny.sk/c/zaujimavosti/moze-antikoncepcia-sposobit-katastrofu