Možnosti úpravy vody

Na slovenskom trhu je dnes široká škála filtrovacích systémov na úpravu vody. Tieto filtre používajú na úpravu vody široké spektrum technológií. Poznáme napríklad filtre pieskové, uhlíkové, destilačné, reverzné osmózy, UV filtre, filtre so striebrom, prípadne filtre kombinujúce viacero technológií a potom všelijaké divné, väčšinou "zázračné" filtre.

V každej z uvedených technológií existuje široké spektrum niekedy až neporovnateľných zariadení, takže sa o to ani my nebudeme pokúšať. Na našich stránkach sa Vám ale pokúsime objasniť technológiu, akou tieto filtračné zariadenia vodu upravujú a ich výsledok v kvalite vody.

VODNÉ FILTRE 

Zariadenia na doúpravu pitnej vody do domácností v našej spoločnosti stále nie sú štandardným druhom kupovaného výrobku. Keďže v ideálnom prípade by sme do systému na úpravu vody mali investovať raz za život, uvádzame všetky hlavné kritériá, podľa ktorých si každý jednotlivé zariadenie môže porovnať a slobodne sa rozhodnúť, ktoré z nich si chce zabezpečiť. Najdôležitejším kritériom by ale samozrejme mala byť kvalita vyprodukovanej vody.

  • pohodlnosť prevádzky (zariadenie je rozmerné a nie je možné ho umiestniť v kuchyni; je treba vodu plniť ručne; produkuje teplú vodu, ktorú je treba chladiť; kontrola stavu zariadenia; zariadenie produkuje hluk, teplo prípadne paru...)
  • náročnosť inštalácie a výmeny cartridgu a náročnosť údržby zariadenia
  • koľko času zaberie výroba 1 litra vody, resp. rýchlosť prietoku
  • náklady na prevádzku (spotreba el. energie a spotreba vody na 1 liter upravej vody)
  • cena výmeny cartidgu a jeho kapacita
  • výška počiatočnej investície a životnosť zariadenia
  • možnosť kontroly stavu a kapacity filtrčného zariadenia

Na trhu dnes existuje veľa systémov pre filtráciu vody a väčšina z nich o sebe prirodzene prehlasuje, že odvádzajú dobrú prácu. Našťastie spotrebiteľ má možnosť zistiť, ktoré z týchto výrokov sú naozaj pravdivé. Existuje jediný uznávaný súbor noriem pre čističky vody, ktorý spotrebiteľom umožňuje porovnať výkony jednotlivých systémov - normy používané pre mezinárodnú certifikáciu NSF.

 

SPOLOČNOSŤ (NSFI) 

Bola založená takmer pred 60 rokmi, je nezávislá, objektívna, nezisková skúšobná a certifikačná agentúra. Určuje celosvetové výkonostné normy pre celý rad výrobkov pre domáce i priemyselné využitie. Spoločnosť NSF bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená Spoločným strediskom pre bezpečnosť a ošetrovanie pitnej vody. Od Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI)* získala oprávnenie udeľovať certifikácie podľa noriem ISO 9000 a QS-9000.

*Poznámka: Je veľmi veľa sekcií a častí týkajúcich sa štandardov NSF/ANSI. Kompletný zoznam a porovnanie jednotlivých systémov nájdete na stránke NSF International. Nájdete tu rôzne tematické okruhy týkajúce sa verejnej bezpečnosti.

- WQA (ASOCIÁCIA PRE KVALITU VODY)

Známe medzinárodné neziskové obchodné združenie zastupujúce odvetvie úpravy vody, ktoré zabezpečuje kvalitnú vodu pre špecifické použitie v obytných, komerčných, priemyselných a inštitučných objektoch. WQA zastupuje viac ako 2200 spoločností v USA a takmer 400 členských spoločností v 82 dalších krajinách.

WQA vytvorila program Zlatej pečate - Gold Seal aby zákazníkom uľahčila výber vysoko kvalitných výrobkov starostlivosti o vodu. 

Ocenenie Zlatej pečate sa totiž udeľuje iba tým systémom, ktoré splnia, alebo prekročia priemyselný štandard.

POŽIADAVKY NA ZÍSKANIE OCENENIA GOLD SEAL:

  1. Testovanie výkonnosti výrobku meria schopnosť znižovať obsah prímesí počas celej životnosti produktu na doúpravu vody 
  2. Testovanie štruktúry integrity meria odolnosť v podmienkach presahujúcich priemerné požiadavky domácností a simuluje 10 rokov normálneho používania.
  3. Ubezpečenie o bezpečnosti materiálov potvrdzuje, že do vody sa nepridávajú žiadne škodlivé látky.