Normy vzťahujúce se na výrobok eSpring™


Na trhu dnes existuje veľa systémov pre filtráciu vody a väčšina z nich o sebe prirodzene prehlasuje, že odvádzajú dobrú prácu. Našťastie spotrebiteľ má možnosť zistiť, ktoré z týchto výrokov sú naozaj pravdivé.

Existuje totiž jediný uznávaný súbor noriem pre čističky vody, ktorý spotrebiteľom umožňuje porovnať výkony jednotlivých systémov - normy používané pre mezinárodnú certifikáciu NSF.


Spoločnosť NSF International (NSFI)*, ktorá bola založená pred takmer 60 rokmi, je nezávislá, objektívna, nezisková skúšobná a certifikačná agentúra. Určuje celosvetové výkonostné normy pre celý rad výrobkov pre domáce i priemyselné využitie. Spoločnosť NSF bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená Spoločným strediskom pre bezpečnosť a ošetrovanie pitnej vody. Od Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI)* získala oprávnenie udeľovať certifikácie podľa noriem ISO 9000 a QS-9000.


Vodný filter eSpring™ bol prvým a jediným systémom na ošetrovanie vody v domácnostiach, ktorý získal certifikáciu NSF za splnenie požiadaviek troch hlavných noriem pre kvalitu vody súčasne:


Norma č. 42 - estetické účinky - schopnosť znižovať v pitnej vode obsah kontaminantov, ktoré ovplyvňujú chuť, zápach a čistotu pitnej vody

      Norma č. 53 - zdraviu škodlivé účinky - schopnosť znižovať celú radu kontaminantov pitnej vody, vrátane olova, azbestu, prchavých organických zlúčenín a vedľajších produktov dezinfekcie

Norma č. 55 - mikrobiologická úprava vody dostatočne silným ultrafialovým svetlom

*Poznámka: Je veľmi veľa sekcií a častí týkajúcich sa štandardov NSF/ANSI. Kompletný zoznam a porovnanie jednotlivých systémov nájdete na stránke NSF International  www.nsf.org . Nájdete tu rôzne tematické okruhy týkajúce sa verejnej bezpečnosti.

eSpring™ je prvá značka, ktorá získala certifikát NSF/ANSI 401

Táto nová norma stanovuje požiadavky na úpravu vody a na filtračné zariadenie, ktoré znižujú obsah až 15 potenciálnych kontaminantov, o ktorých bolo v publikovaných štúdiách zistené, že sa vyskytujú v pitnej vode. Značka eSpring™ je prvou značkou, ktorá tento certifikát získala

eSpring™ je prvá značka, ktorá získala certifikát NSF P477  Táto nová norma stanovuje požiadavky na úpravu vody a na filtračné zariadenie, ktoré odstraňuje microcystíny - toxíny produkované sinicami

 

 
Navyše eSpring™ systém na doúpravu vody získal od asociácie WQA ocenenie Gold Seal. Water Quality Associoation - WQA (Asociácia pre kvalitu vody) je medzinárodné nezikové obchodné združenie zastupujúce odvetvie úpravy vody, ktoré zabezpečuje kvalitnú vodu pre špecifické použitie v obytných, komerčných, priemyselných a inštitučných objektoch. WQA zastupuje viak ako 2200 spoločností v USA a takmer 400 členských spoločností v 82 dalších krajinách.


Požiadavky na získanie ocenenia Gold Seal:

1. Testovanie výkonnosti výrobku meria schopnosť znižovať obsah prímesí počas celej životnosti produktu na doúpravu vody
2. Testovanie štruktúry integrity meria odolnosť v podmienkach presahujúcich priemerné požiadavky domácností a simuluje 10 rokov normálneho používania.
3. Ubezpečenie o bezpečnosti materiálov potvrdzuje, že do vody sa nepridávajú žiadne škodlivé látky.

WQA vytvorila program Zlatej pečate (Gold Seal) aby zákazníkom uľahčila výber vysoko kvalitných výrobkov starostlivosti o vodu. Ocenenie Zlatej pečate sa totiž udeľuje iba tým systémom, ktoré splnia, alebo prekročia priemyselný štandard.