Zoznam kontaminantov, ktoré filter eSpring™ zachytí 

 Zoznam kontaminantov (účinky na zdravie a zdroje kontaminácie), ktoré eSpring zachytí.

 
 
 • Meprobamate: lieky na ukľudnenie
 • Phenytoin: antiepileptikum
 • Atenolol: beta blokátor
 • Carbamazepine: antikonvulzívny a náladu stabilizujúci liek
 • Trimethoprim: antibiotikum
 • Estrone: anikoncepcia

Voľno predajné prípravky:

 • Ibuprofen: liek proti bolesti a proti zápalom
 • Naproxen: liek proti bolesti a proti zápalom

Herbicídy a pesticídy:

 • DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide): pesticíd a bežne používaná aktívna zložka v repelentoch proti hmyzu
 • Metolachlor: organická zlúčenina, ktorá sa bežne používa ako herbicíd
 • Linuron: herbicíd

Chemické zlúčeniny:

 • TCEP (tris(2-carboxyethyl)phosphine): zlúčenina používaná ako prísada spomaľujúca horenie, zmekčovadlo a regulátor viskozity v rôznych typoch polymérov vč. polyuretánu, polyesterových živíc a polyakrilátov
 • TCPP (Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate): zlúčenina používaná ako prísada spomaľujúca horenie
 • BPA (Bisphenol A): zlúčenina používaná ako zmekčovadlo
 • Nonyl phenol: súbor zlúčenín používaných ako surovina pre výrobu niektorých komerčných pracích prostriedkov
 

Patentovaný lisovaný blok aktívneho uhlíka, ktorý sa nachádza v systéme eSpring™ je schopný zachytiť viac ako 140 škodlivých látok, ale zachovává zdraviu prospešné minerály.

Zoznam škodlivých látok, ktoré sa potencionálne môžu nachádzať v pitnej vode a vodný filter eSpring™ ich z vody odstráni:

 1. Acenaphthene
 2. Acenaphthylene
 3. Alachlor
 4. Aldicarb (Temik)
 5. Aldrin
 6. Anthracene
 7. Asbestos
 8. Atrazine
 9. Benzidine
 10. Benzo(a)anthracene
 11. Benzo(a)pyrene
 12. Benzo(b)fluoranthene
 13. Benzo(ghi)perylene
 14. Benzo(k)fluoroanthene
 15. alpha-BHC
 16. beta-BHC
 17. delta-BHC
 18. gamma-BHC (Lindane)
 19. Bis(2-chloroethoxy)methane
 20. Bis(2-chloroethyl)ether
 21. Bis(2-chloroisopropyl)ether
 22. Bis(2-ethylhexyl)phthalate
 23. Bromochloroacetonitrile
 24. 4-Bromophenyl phenyl ether
 25. Butyl benzyl phthalate
 26. Carbaryl
 27. Carbofuran
 28. Chloral Hydrate
 29. Chlordane
 30. Chlorobenzene
 31. 2-Chloroethyl vinyl ether
 32. 4-Chloro-3-methyl phenol
 33. 2-Chloronaphthalene
 34. 2-Chlorophenol
 35. 4-Chlorophenyl phenyl ether
 36. Chloropicrin
 37. Chlorpyrifos
 38. Chrysene
 39. Cryptosporidium
 40. 2,4-D
 41. 4,4-DDD
 42. Dibenzo(a,h)anthracene
 43. Dibromoacetonitrile
 44. 4,4-Dibromo-1,1-biphenyl
 45. Dibromochloropropane (DBCP)
 46. Dichloroacetonitrile
 47. o-Dichlorobenzene
 48. 1,3-Dichlorobenzene
 49. 3,3-Dichlorobenzidine
 50. cis-1,2-Dichloroethylene
 51. trans-1,2-Dichloroethyene
 52. 2,4-Dichlorophenol
 53. 1,2-Dichloropropane
 54. cis-1,3-Dichloropropene
 55. trans-1,3-Dichloropropene
 56. 1,1-Dichloropropanone
 57. cis-1,3-Dichloropropylene
 58. Dieldrin
 59. Diethyl phthalate
 60. Dimethyl phthalate
 61. 2,4-Dimethylphenol
 62. Di-n-butyl phthalate
 63. 4,6-Dinitro-2-methyl phenol
 64. 2,4-Dinitrophenol
 65. 2,4-Dinitrotoluene
 66. 2,6-Dinitrotoluene
 67. Di-n-octyl phthalate
 68. Dinoseb
 69. 1,2-Diphenylhydrazine
 70. alpha-Endosulfan
 71. beta-Endosulfan
 72. Endosulfan Sulfate
 73. Endrin
 74. Endrin Aldehyde 75. Ethyl benzene
 75. Ethylene dibromide (EDB)
 76. Fluoranthene
 77. Fluorene
 78. Giardia lamblia
 79. Guthion
 80. Heptachlor
 81. Heptachlor epoxide
 82. Hexachlorobenzene
 83. Hexachlorobutadiene
 84. Hexachlorocyclopentadiene
 85. Hexachloroethane
 86. Hydrocarbons (Gasoline, Kerosene, Diesel Fuel)
 87. Isophorone
 88. Lead
 89. Malathion
 90. Mercury
 91. Methoxychlor
 92. Microcystin LR
 93. MTBE
 94. Mutagen X (MX or 3-chloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2[5H]-furanone)
 95. Naphthalene
 96. Nitrobenzene
 97. 2-Nitrophenol
 98. 4-Nitrophenol
 99. N-Nitrosodi-n-propylamine
 100. N-Nitrosodiphenylamine
 101. Parathion
 102. PCB-1016
 103. PCB-1221
 104. PCB-1232
 105. PCB-1242
 106. PCB-1248
 107. PCB-1254
 108. PCB-1260
 109. Pentachlorophenol
 110. Phenanthrene
 111. Phenol
 112. Pyrene
 113. Simazine
 114. Strychnine
 115. Styrene
 116. TCDD (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin)
 117. TCDF (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran)
 118. Bromodichloromethane
 119. Bromoform
 120. Chlorodibromomethane
 121. Chloroform
 122. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
 123. Toluene
 124. Toxaphene
 125. 2,4,5-TP(Silvex)
 126. Tribromoacetic Acid
 127. Trichloroacetonitrile
 128. 1,2,4-Trichlorobenzene
 129. 1,1,2-Trichloroethane
 130. 2,4,6-Trichlorophenol
 131. 1,2,3-Trichloropropane
 132. 1,1,1-Trichloropropanone
 133. Turbidity
 134. Benzene
 135. Carbon Tetrachloride
 136. p-Dichlorobenzene
 137. 1,2-Dichloroethane
 138. 1,1-Dichloroethylene
 139. Tetrachloroethylene
 140. 1,1,1-Trichloroethane
 141. Trichloroethylene
 142. Vinyl chloride
 143. m-xylene
 144. o-xylene
 145. p-xylene