Ocenenia

Už šesty krát po sebe získala Amway a jej značka eSpring cenu spoločnosti Frost & Sullivan v regione Asia-Pacific za nejlepšie zariadenie na úpravu pitnej vody roku.
 
 
 
“Amway významne investuje do zvyšovania kvality v prospech zákazníka, značka eSpring získala obdivuhodnú reputáciu a stala sa jednou z nejvyhľadávanejších v oblasti úpravy vody.”
– Janice Wung zo spoločnosti Frost & Sullivan –
eSpring je podľa štúdie Verify Markets nejpredávanejším zariadením na úpravu vody.

eSpring je držiteľom niekoľkých prvenstiev. Jedná sa o:

  • prvý systém na úpravu vody, ktorý kombinuje lisovaný uhlíkový blok s UV lampou a elektronickým monitorovacím systémom
  • jediný systém svojho druhu na svete, ktorý používá pre napájanie UV lampy patentovanú technológiu eCoupled (táto technológia bola vyvinutá sesterskou spoločnosťou Amway, Fulton Innovation, a stala sa štandartom pre bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov).
  • prvý systém, ktorý získal certifikáciu NSF / ANSI 42, 53, 55 a 401
  • prvý systém, ktorý získal certifikáciu NSF / ANSI 401 pre účinné odstránenie15 novo sledovaných kontaminantov, ktoré zahŕňajú liečiva, pesticídy a herbicídy
  • prvý systém, ktorý získal certifikát NSF P477  Táto nová norma stanovuje požiadavky na úpravu vody a na filtračné zariadenie, ktoré odstraňuje microcystíny - toxíny produkované sinicami