Reverzná osmóza

Reverzná (obrátená) osmóza je mechanický proces, pri ktorom voda prechádza stupňovanou difúziou cez polopriepustnú membránu, ktorá zadržuje kontaminanty. Pri normálnej osmóze membrána oddeľuje dva roztoky o rôznych koncentráciách. Voda prúdi z miesta s nižšou koncentráciou do miesta s vyššou. Pri obrátenej osmóze je koncentrovanejšia znečistená voda tlakom smerovaná do miest s čistou vodou.

Dokáže veľmi účinne odstániť anorganické minerály, ťažké kovy, olovo, meď, kadmium, arzén a soli ako napríklad sírany, dusičnany a fluoridy. Pri tejto technológii zostávajú všetky zachytené nečistoty v membráne, ktorá sa preto musí automaticky oplachovať, čím vzniká odpad vody v rozmedzí 4 - 8 litrov na vytvorenie 1 litra vody. I tak je ale jasné, že membrána sa neprečistí úplne dokonale, čím sa znižuje jej efektivita a je potrebné ju vymieňať 1 až 3 krát za rok. 

Veľkou nevýhodou týchto zariadení je inštalácia i údržba, ktorú musí uskutočniť servisný technik.
Technológia vodných filtrov pracujúcich na báze obrátenej alebo takzvanej reverznej osmózy je známa už dlho a bola (spolu s destiláciou) používaná v niektorých vodárňach na morskom pobreží alebo zámorských lodiach na výrobu pitnej vody z vody slanej - morskej

Reverzná osmóza vytvára z vody takmer destilovanú vodu kt. neobsahuje žiadne minerály, či organický život a z tohto dôvodu je vysoko nestabilná, a teda viaže na seba akýkoľvek organický materiál, s ktorým sa dostane do styku. Táto vlastnosť destilovanej vody spôsobuje schopnosť "vysávať" minerály z tela. Dlhodobá konzumácia vody upravenej reverznou osmózou predstavuje zdravotné riziko. Zdravotné riziko konzumácie takto upravenej vody nie je nižšie ani pri dodatočnom obohatení takto upravenej vody minerálmi.

Pravidelná konzumácia vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka vedie preukázateľne k zvýšenému riziku úmrtnosti (až o 25%) na kardiovaskulárne choroby (Infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, hypertenzia, mozgová mŕtvica) a veľmi pravdepodobne tiež k odvápneniu kostí, zvýšenému riziku vzniku niektorých druhov nádorov, náhleho úmrtia, niektorých tehotenských komplikácií a neurodegeneratívnych ochoreníí.

Nedávne štúdie z Číny ukázali, že u školských detí pijúcich štyri roky pitnú vodu upravenú reverznou osmózou sa prejavili poruchy kostného metabolizmu, oneskorený rast a vyššiu kazivosť zubov oproti rovnako starým vrstovníkom, ktorí pili vodovodnú vodu bez úpravy. Pitie demineralizovanej vody predstavuje tiež zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných napr. stravou. Varením v demineralizovanej alebo mäkkej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálnych látok z potravín - straty môžu dosahovať až 70% - takže dochádza aj k zníženému prísunu potrebných látok z potravy. Z toho dôvodu je používanie reverzne osmotickej alebo destilovanej vody, zbavené všetkých minerálnych látok (ide vlastne o extrémny prípad mäkkej vody), nevhodnej nielen k priamemu pitiu, ale aj na varenie, pretože vedie k ochudobňovaniu potravín o esenciálne prvky a zníženému príjmu týchto látok ľuďmi

 

Zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody

Aktualizované stanovisko Národného referenčného centra (NRC) pre pitnú vodu k zariadeniam na úpravu pitnej vody na báze reverznej osmózy

 

Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k zařízením na úpravu pitné vody na bázi reverzní osmózy z 08.01.2020