Kangen voda

Kangen voda sa vyrobí v prístroji z vodovodnej vody elektrolýzou. Vďaka minerálom vo vode môže prebehnúť elektrolýza, ktorá rozdelí vodu na alkalickú Kangen vodu a na kyslú vodu.
Napriek deklarácii rôznych výrobcov a predajcov takto upravenej vody (elektrolýzou) o jej prospešnosti pre organizmus, je potrebné byť obozretny aspoň tak, ako pri úprave vody  reverznou osmózou.
Napriek odporúčaniam rôznych "odborníkov" a "lekárov" piť takto upravenú vodu, uvádzame niekoľko odkazov v ktorých sa môžete dočítať o zdravotných rizikách, ktoré vznikajú pri pití upravenej vody elektrolýzou.