Zmrazovanie vody

Využíva princíp rozpustnosti roztokov. Tento spôsob odsoľovania (demineralizácie) sa rozvinul v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Soli rozpustené vo vode sa po zmrazení vylučujú prirodzenou cestou vo forme krištálikov na dne nádoby. Táto metóda sa používa na čistenie priemysených odpadových vôd. 
 
 
Nakoľko sa jedná o úpravu vody, ktorá znižuje tvrdosť vody (deminralizáciu) , nie je zo zdravotného hľadiska vhodná na úpravu pitnej vody určenej na kozumáciu. Viac o rizikách pitia demineralizovanej (mäkkej) vody tu:
 
O nevhodnosti pitia mäkkej  (demineralizovnej) vody hovorí vo svojej prednáške 
"Ako sa dá predchádzať chorobám srdca" prof..MUDr.Viliam Bada CSc.
 
Informácia o vode čas prednášky 13:20